Saltear al contenido principal

Readaptació Físic-Esportiva

Un Readaptador Físic és un professional especialista en la recuperació de lesions i/o patologíes mitjançant la promoció i la prescripció de l’exercici físic i l’activitat física de manera individualitzada.

Demanar Cita

Readaptació Físic-Esportiva a Mataró

Aquesta persona es dedica a recuperar físicament mitjançant el reentrenament, ha estudiat Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i complementa aquesta formació amb d’altra específica i professionalitzadora, com cursos, postgraus o màsters.

A més a més, es tracta d’un professional inquiet que li agrada seguir els darrers avenços científics, la investigació i la innovació, i tot allò adaptat a la seva pròpia experiència personal.

La seva formació conté nocions específiques en anatomia i fisiologia humanes aplicades a l’exercici físic i al moviment, que mitjançant el control neuromuscular i la biomecànica, i establertes a una periodització i programació de l’entrenament, on controla les càrregues d’entrenament per tal de dur a terme el procés de recuperació, és capaç de detallar les fases necessàries a seguir per la persona, accelerant, en molts casos, el procés de recuperació funcional.

Aquest professional es troba integrat dins d’un equip pluri i multidisciplinar format per: Metges-Psicòleg-Fisioterapeuta-Readaptador-Preparador Físic-Nutricionista.

Ensenya a realizar els moviments concrets i específics, guiant a la persona en tot moment i motivant-la a continuar realitzant exercici físic. Crea consciència corporal, dels patrons de moviment i dels hàbits físics saludables per tal que perdurin al llarg del temps, ajudant-la d’aquesta manera, a superar les fases pre-establertes de manera objectiva a través de valoracions funcionals individualitzades i test específics on poder valorar i veure la progressió fins al moment.

Un Readaptador Físic s’adapta en tots els casos a les necessitats concretes i aporta valor a la persona mitjançant el continu procés de variar les programacions individuals d’exercici físic específic, a més d’aportar alguns exercicis a la persona per tal que pugui complementar de manera individual el procés d’entrenament de manera autònoma a casa o al gimnàs, donat que ha après allò necessari prèviament amb el professional.

És necessari i indispensable creure en aquesta figura professional per aprofitar un moment lesiu concret per a conéixer-se més, millorar, progressar i afiançar els beneficis de l’activitat física i l’exercici físic individuals, per tal d’evitar dolors o poder augmentar els nivells de força o de les seves capacitats físiques derivades (resistència o velocitat) o facilitadores (amplitud de moviment i flexibilitat), ajudant a prevenir la possibilitat de recau-re en la mateixa lesió o en una altre derivada d’aquesta. Per tant, aquest procés de preparació física en la lesió resulta indispensable per a aconseguir els objectius personals i/o professionals de la persona.

En definitiva, es tracta d’un professional que no segueix cap mètode concret, sinó que és capaç d’adaptar-se a la persona amb el seu coneixement i aportar-li els exercicis necessaris i adients per a ella en el moment de la fase de readaptació a l’esforç on es trobi.

Segueix-nos a Instagram!

Segueix-nos a Instagram!

Volver arriba